Om Oss

Vi som arbetar på EKFB har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna. Inom vår personalgrupp finns erfarenhet av arbete på förskola, skola, HVB-hem, SiS, stödboende för unga missbrukare och kriminella och boende för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även erfarenhet av arbete inom sluten psykiatrisk vård finns.

Vi har språklig och kulturell förståelse och har lång erfarenhet integrationsarbete. Alla som arbetar på EKFB har kunskaper inom ett flertal språk. Kompetens inom hedersrelateradproblematik finns i vår personalgrupp.

EKFB arbetar efter BBIC; Barns behov i centrum. BBIC är ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk och innebär att genomförande och uppföljning av insatserna genomförs på ett strukturerat och enhetligt sätt utifrån en helhetssyn på den placerades behov.

Vi utgår från BRA-fam i våra utredningar och är behöriga att utreda med Nya Kälvestensintervjun.

En kamp för barn

EKFB driver konsulentstödd jour- och familjehemsvård, öppenvård och stödboende. Vi arbetar främst med barn och unga i åldern 0–21 år. Vi har tillstånd för konsulentstödd familjehemsvård och öppenvård. I vår personalgrupp finns socionomer och beteendevetare.

”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.”

– Astrid Lindgren