Stödboende

EKFB erbjuder stödboende för flickor och pojkar i åldern 16-20 år. Vi anpassar insatserna efter ungdomens behov. Stödboende kan vara ett alternativ till HVB placering, utslussning från SIS/HVB och familjehem. EKFB:s öppenvård kan kombineras med stödboende. Kontakta oss gärna för mer information.