Öppenvård

EKFB erbjuder stöd, vägledning och behandling till barn, ungdomar och unga vuxna, vilka är i eller riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet.. EKFB erbjuder A-CRA och kriminalitetsprogrammet ”Kriminalitet som livsstil”.

A-CRA

A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna.
A-CRA är upplagt som en serie samtal där även vårdnadshavarna engageras. Målet är att klienten ska nå drogfrihet och få en mer positiv och hälsosam livsstil.
A-CRA är en vidareutveckling av det evidensbaserade programmet CRA (Community Reinforcement Approach) som bygger på KBT.
A-CRA rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer.

Kriminalitet som livsstil

När kriminalitet blir ett sätt att leva och ett sätt att bemöta livets svårigheter kallas det att det är en livsstil. ”Kriminalitet som livsstil” är det gemensamma namnet på det program som är utarbetade av Gunnar Bergström efter en teori av den amerikanska f.d. fängelsepsykologen och nuvarande professorn Glenn D Walters.

Programmen innehåller avsnitt och övningar om brottsoffer, om att väga för- och nackdelar med brott, problemlösningar och social färdighetsträning. Programmet kan individanpassas och genomförs under ca 2-3 månader.