Öppenvård

EKFB erbjuder stöd, vägledning och behandling till barn, ungdomar och unga vuxna vilka är i eller riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet. EKFB erbjuder kriminalitetsprogrammet ”Kriminalitet som livsstil” och tolvstegsprogrammet enligt Minnesotamodellen.

Tolvstegsbehandling - Minnesotamodellen

Minnesotamodellen för alkohol- och drogberoende bygger på Anonyma alkoholisters (AA) och Anonyma narkomaners (NA) tolvstegsprogram och är en psykosocial behandlingsmetod som Socialstyrelsen har nationella riktlinjer för. De deltagande får insikt om sitt missbruk genom att tala om det i grupp. Gemenskapen kan ge styrka åt den deltagande till att ta ansvar för sitt tillfrisknande.

Kriminalitet som livsstil

När kriminalitet blir ett sätt att leva och ett sätt att bemöta livets svårigheter kallas det att det är en livsstil. ”Kriminalitet som livsstil” är det gemensamma namnet på det program som är utarbetade av Gunnar Bergström efter en teori av den amerikanska f.d. fängelsepsykologen och nuvarande professorn Glenn D Walters.

Programmens innehåll:

Programmen innehåller avsnitt och övningar om brottsoffer, om att väga för- och nackdelar med brott, problemlösningar och social färdighetsträning. Programmet kan individanpassas och genomförs under ca 2-3 månader.