Öppenvård

EKFB erbjuder stöd, vägledning och behandling till barn, ungdomar och unga vuxna, vilka har erfarenhet av missbruk, kriminalitet eller annan problematik.

Utifrån individens behov erbjuder EKFB:
• MI (Motiverande samtal)
• A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach)
• ART (Aggression Replacement Training)
• Kriminalitet som livsstil (Program för personer som är i eller kan hamna i kriminalitet)
• Övergreppsspecifik samtalsbehandling
• Sex och samlevnad, sexualkunskap
• Normkritiska samtalsgrupper