Familjehemsverksamhet

Det centrala i EKFB:s verksamhet är jour- och familjehemmen där den placerade är vårt gemensamma fokus.

Vi erbjuder ett stort antal engagerade jour- och familjehem med lämpliga erfarenheter och kunskaper.

Det som kännetecknar vår familjehemsvård är handledning och fortbildning för familjehemmen. EKFB finns tillgängliga för jour- och familjehemmen med det stöd de behöver, när de behöver det!

Våra konsulenter handleder våra familjehem genom regelbundna besök och är alltid kontaktbara via vår jourtelefon. Våra familjehem utbildas med utgångspunkt i Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i” och får fortbildning i bland annat kulturella skillnader, att bemöta kriminalitet och missbruk, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och annan problematik.

Målgrupper

Vi arbetar med barn och unga i åldern 0–21 år som har:

  • Svåra familjeförhållanden
  • Sociala problem
  • ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Missbruksproblematik
  • Kriminell problematik
  • Kulturell problematik
  • Hedersrelaterad problematik
  • Sexuellt avvikande beteende