Familjehemsverksamhet

Det centrala i EKFB:s verksamhet är jour- och familjehemmen där den placerade är vårt gemensamma fokus. EKFB driver även eftervård och har utslussboenden.

Vi erbjuder ett stort antal engagerade jour- och familjehem med lämpliga erfarenheter och kunskaper. De jour- och familjehem vi arbetar med är främst belägna i Mellansverige med en tyngdpunkt i Uppland.

Det som kännetecknar vår familjehemsvård är handledning och fortbildning för familjehemmen. EKFB finns tillgängliga för jour- och familjehemmen med det stöd de behöver, när de behöver det!

Våra konsulenter, vilka utgår från vårt kontor i centrala Uppsala, handleder våra familjehem genom regelbundna besök och är alltid kontaktbara via vår jourtelefon. Våra familjehem utbildas med utgångspunkt i Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i” och får fortbildning i bland annat kulturella skillnader och att bemöta kriminalitet och missbruk.

Målgrupper

Vi arbetar med barn och unga i åldern 0–21 år som har:

  • Svåra familjeförhållanden
  • Sociala problem
  • ADHD eller andra psykiska funktionsnedsättningar
  • Missbruksproblematik
  • Kriminell problematik
  • Kulturell problematik
  • Hedersrelaterad problematik