Bli familjehem

Att vara familjehem och ta emot ett barn, en ungdom eller en ung vuxen i sitt hem kan vara glädjande. Det kan även vara en utmaning och kräva mycket tålamod att vara familjehemsförälder, eftersom den placerade kan ha en svår bakgrund. Att som familjehem bidra med trygghet och få se den placerade utvecklas positivt är berikande.

EKFB söker dig som vill vara jour- och familjehem av olika svårighetsgrad. Vi söker dig som kan ta emot ett barn eller en ungdom i ditt hem och/eller har ett bredvidboende med egen ingång för utsluss placering. Barn och unga placeras i familjehem av många olika anledningar. Det kan vara föräldrarna som har problem eller som inte har förmåga att ta hand om sitt barn. Det kan också handla om barnets/ungdomens egen problematik.

Vi söker bland annat dig som kan ta emot barn- och ungdomar som till exempel har ADHD, PTSD, självskadebeteende eller missbruksproblematik. I ditt uppdrag får du stöd och hjälp av EKFB i form av kontinuerlig handledning, utbildning och uppföljning från början till slut.

Följ instruktionerna för att bli familjehem